Termalica - Bruk-Bet Nieciecza KS

Akredytacje

Regulamin przyznawania akredytacji prasowych na imprezy sportowe organizowane przez Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS w sezonie 2014/2015

  

1. Akredytacje prasowe (stałe-na cały sezon / jednorazowe-na konkretne zawody) przyznawane są wyłącznie redakcjom sportowym mediów zarejestrowanych zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz oficjalnym serwisom internetowym klubów. Akredytacja prasowa przyznawana jest na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku


 
2. Osoba starająca się o akredytację prasową musi wypełnić WNIOSEK AKREDYTACYJNY i przesłać go na adres lukasz.motyka@bruk-bet.pl DW: rzecznikprasowy.termalica@brukbet.com nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym zawody do godz. 10:00 (w przypadku meczu w weekend wnioski nalezy składac napóźniej do piątku do godz. 10:00). Przesłanie wniosku oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

 
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, organizator przesyła potwierdzenie drogą mailową.

 
4. Po odbiór akredytacji należy zgłosić się w miejscu i terminie podanym e-mailem.

 
5. Akredytacja zostanie wydana po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz ważnej legitymacji prasowej.

 
6. Organizator zapewnia dziennikarzom na czas imprezy odpowiednie identyfikatory.

  
7. Posiadacz akredytacji oświadcza, iż godzi się na przestrzeganie zasad fotografowania ustalonych przez Organizatora imprezy.

 
8. Wymagane jest, aby każdy fotoreporter i dziennikarz TV przebywający na płycie stadionu posiadał odpowiednio oznaczoną kamizelkę. W przypadku braku kamizelki wydanej przez Organizatora informację taką należy zgłosić w momencie odbierania Akredytacji.

 
9. Organizator imprezy dołoży wszelkich starań, aby strefy do robienia zdjęć były odpowiednio usytuowane i zabezpieczone.

 
10. Akredytacja jest imienna i nie może być przekazana innej osobie.

 
11. Akredytacje są bezpłatne.


12. Osoba posiadająca akredytację zobowiązuje się do przestrzegania doraźnych poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, Rzecznika Prasowego Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS oraz innych przedstawicieli Organizatora.

 
13. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udzielania akredytacji bez podania przyczyn oraz cofnięcia jej ze względu na naruszenie przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego Regulaminu lub nieprzestrzeganie Regulaminu Obiektu/Regulaminu Imprezy.

 
14. W przypadku zagubienia Karty Akredytacyjnej należy natychmiast powiadomić biuro Organizatora.

 

POBIERZ: WNIOSEK AKREDYTACYJNY 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone, copyrights © 2012